Tuesday, September 20, 2011

Esimesed laulud uuel hooajal

KOHTUMISTE LAUL - Jakob Kaunissaare viis ja sõnad. Naiskoorile sdn Ahto Nurk

See on laul, mida võib laulda alati ja igal pool.

Ja juba Jõululaulud:
JÕULUÖÖ, TÄIS VALGUSSÄRA - Enn Võrk, sdn Mari Amor

Kooril on 2011.a sügisest uus juhatus

Uus juhatus valiti 19.09.2011:

Signe Õis - koori president
Ene Jõgisoo - juhatuse liige
Katrin Peterson - juhatuse liige

Krõõda ajaloost

Kirjutas Kaja- Marit Mander:

KOSE KRÕÕDAD

2011.aasta 14. mai õhtupoolikul kogunes Kose Gümnaasiumi saali palju rahvast. Oli Kose
Valla naiskoori Krõõt 30. Juubelikontsert. Kontsert oli väga hea ja kaunis ja sellele järgnenud
pidu tore. Siinkohal peaks meenutama, kuidas kõik algas 30 aastat tagasi.

Koor asutati 9. septembril 1981. aastal Juta Helilaidi eestvõtmisel. Lauluhuvilisi naisi
kogunes ligi 50. Esimeseks lauluks mida hakati õppima oli Miina Härma „Ei saa mitte vaiki
olla“, mis on koori repertuaaris siiani. Kui terve talve oli kõvasti tööd tehtud, sai teoks
esimene kontsert Kose rahvale, mis toimus 30. aprillil 1982 aastal. 8. novembrist 1982 a.
kannab koor nime Krõõt. Ja nii see läks, õpitud sai hulk laule, esinetud nii Kose rahvale kui
ka väljaspool Koset. Koori esimene Üldlaulupidu, millest osa võeti oli 1985. aastal. Sellest
ajast on koor osalenud kõigil Üldlaulupidudel kuni siiani. Osaleti ka ühislaulmisel „Laulusillad“. Koor on osalenud Naislaulupäevadel Narvas, Kurgjal, Türil, Rakveres. Üsna alguses kujunes ka välja traditsioon esineda kas kevad-, sügis- või talvekontsertidega Kose kandi hooldekodudes Ravilas ja Paunkülas. Agaralt võeti osa Kosel toimunud suurematest ühisüritustest. Ajapikku tekkisid ka sõpruskoorid. Nendeks on Läänemaa meeskoor, Rapla meeskoor, Haapsalu naiskoor Kaasike, Kuusalu meeskoor ja Kuusalu naiskoor Kadri. On ka sõpruskoore välismaalt - algaastatel Kausala naiskoor Soomest (kellega on praeguseks kahjuks sidemed katkenud) ja Rootsist Wärmlandi maakonnast Charlottenbergist naiskoor G-klaven (tõlkes: Noodivõti). Viimase kooriga on koor sõprussuhetes alates 1992. aastast. Esimene selle sõpruskoori külaskäik sai teoks 1993.aastal. Sellest ajast kuni tänini on üksteisel vastakuti külas käidud ja ühiseid kontserte korraldatud mitmeid kordi.

Laulud on meid viinud veel mujalegi: on käidud Leedus ja 2007.aastal käidi Soome-Eesti Ühislaulupeol „Südamete laulusild“ Poris. Seoses Pori laulupeoga meenub üks väga meeldiv seik: peale pidu, kui Eestist osalenud koorid, keda oli laevatäis, laulsid laevas kogu kodutee. Oli vapustavalt tore, kui keset Läänemerd seilas öisel ajal laulev laev.

Krõõt on osalenud ka võistulaulmistel. 2005. aastal Üleriigilisel naiskooride võistulaulmisel,
kus saadi C-kategoorias 5. koht ja Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäevale pühendatud
võistulaulmisel 2008. a. , samuti 5. koht C-kategoorias. Koor on laulnud Kose kirikus
Palmipuudepühal, Ülestõusmispühadel, Advendiajal ja ka Jõulupühadel, on kaasa löödud
Kose Põlvkondade pidudel, esinetud Eesti Vabariigi aastapäeval . Uueks traditsiooniks on
saanud Krõõda algatatud Küünlapäevakontsert, kuhu oleme palunud esinema ka teisi Kose
kandi koore ja ka koore mujalt, nt. Nõmme õpetajate naiskoor, kes on saanud koorile ka
sõpruskooriks. Meeldejääv oli selle kooriga ja Tõnis Kõrvitsaga kohtumine 2010. aasta
talvel.
Ühiselt on käidud ka teatrietendustel, tähistatud mitmesuguseid tähtpäevi. Koori elu on olnud
huvitav ja tegus.
Kooril on olnud aegade jooksul kolmdirigenti: Juta Helilaid, Angelika Kadarik ja praegune dirigent Tiina Steinberg. Mõnda aega tegeles kooriga abidirigendina Kai Rei. Kontsertmeistri
ja abidirigendina on pikka aega olnud Maiu Roosa.

Ees ootavad uued laulud, väljakutsed ja kontserdid.

Kaja-Marit Mander, koori liige 1981-st aastast.

Friday, September 16, 2011

Liikmemaksud

Katkend Eesti Naislauluseltsi kirjast:

2011/2012 hooaja liikmemaksu palume tasuda 30. detsembriks 2011. Seltsi volikogu koosoleku otsusega 2. aprillist 2011 on liikmemaksumäärad järgmised: töötajatele 5 € ja pensionäridele, üliõpilastele, õpilastele 2 €. Liikmemaksulehe leiate samuti meie kodulehelt „Liikmed“ ja „Liitumine“ alt.

Eesti Naislaulu Seltsi konto number on 100 2202 4251 007 SEB.


Lugupidamisega ning ilusat koorilaulu hooaja algust soovides,

Eesti Naislaulu Seltsi juhatus

Kokkusaamine pärast puhkust

Vähemasti pool koori oli kohal. Arutasime vabas vestluses, mida teha uuel aastal. Üldises plaanis selgus, et sügisesel poolaastal üritame külastada nii Kose kui Tuhala kirikut. Kohe hakkame ettevalmistama jöululaule, mida pole mitu aastat teinud.

Teisel poolaastal valmistume kevadkontsertideks. Äkki teeme reisi Eestimaal?

Järgmisel korral valime koorile uue juhatuse.

Ootame kõik laulma, ka neid, kes pole ammu käinud.
Koguneme

ESMASPÄEVITI kl 19.00 Kose Gümnaasiumi saalis.

Sunday, September 11, 2011

Suvepuhkuselt tagasi!

Kohtume esmaspäeval, 12.09 Kose Gümnaasiumi saalis. Teeme plaane uueks hooajaks.

Friday, September 9, 2011

Tere tulemast naiskoori blogisse

Suvel tulevad ikka head mõtted :)
Olen juba ammu pidanud plaani, kuidas saaks meie koorielu nähtavamaks teha, et ka need, kes laulmas ei käi või mingil põhjusel on eemal, saaks teada meie koorielust, meie tegemistest ja plaanidest. Ajaleht ilmub kord kuus ja sinna ei satu ka alati õigel ajal artiklit saatma - seega ainus võimalus lugeda arvutist blogi. Kirjutasin ühte vihikusse mitu pikka juttu - aga kes seda loeb, kui vihik seisab pidevalt minu kodus klaveril?

Nii, siin me nüüd oleme. Kirjutame endast ja ise loeme ka....