Saturday, January 14, 2012

Kose Valla sünnipäev 20

Laulame kirikus:
Hümn
Hoia, Jumal Eestit
Sisask Pro Patria
Kodukeel
Ei saa mitte vaiki olla
Kojuigatsus

Hea koorilaulja!
Otsi välja oma noodilaekast need laulud.

No comments:

Post a Comment